El procès

Recollida

Les olives de varietats autòctones: l’argudell (varietat que només es troba a l’Alt i Baix Empordà) i l’arbequina, són la majoria de les que arriben al molí portades pels pagesos de la comarca. Un cop pesades passen per un procés de neteja amb aigua i uns cribadors.

Premsada

A continuació, passen per un bisenfí fins a les moles de pedra que les aixafen. D’aquí passen per un procés de maxil·lació, fins als cabassos on s’escampa la pasta de l’oliva i es va posant per capes a la vagoneta que la portarà fins a la premsa.

Decantació

Un cop a la premsa l’oli comença a rajar i va a parar al carretó d’acer inoxidable. Seguidament, es passa per una màquina centrífuga que separa l’aigua de l’oli mitjançant la centrifugació. Un cop centrifugat passa pel decantador per eliminar al màxim el pòsit per passar seguidament cap als dipòsits d’acer inoxidable per la seva conservació fins al moment de l’envasat.

Contacte

HORARI:

De dilluns a dissabte de 09:30h a 13:30h i de 15:00h a 19:00h

Diumenge de 09:30h a 13:30h

El trull Alenya · C/ del Rissec, 4

17121 Corçà · Espanya

Per saber el punt de venda més proper contacti amb nosaltres:

vendes@eltrullalenya.com o bé 972755104

6 + 2 =

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable OIL MILL STONE, S.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per atendre la seva sol·licitud, sempre de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, i, si s'escau, la limitació i cancel·lació , comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a C. Rissec, 4 17121, CORÇÀ o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@eltrullalenya.com.